#lähdeliikeLähde mukaan yksinäisyyttä torjuvaan työhön. Liity postituslistallemme tästäSulje

Tillsammans förebygger vi ensamhet

Vårt talko-gäng växer hela tiden. Redan i planeringsskedet har organisationerna nedanför varit med. Flera har redan hunnit höra av sig för att fråga när man kan hänga med. Den tiden är nu! Kom med.

Vad är Lähde?

Lähde är inte en organisation, utan ett bränd som inte ägs av någon, vars syfte är att få olika aktörer att förena sina krafter och förebygga ensamhet. På detta vis kan vi göra Finland till världens ledande land i bekämpning av ensamhet. Lähde grundandes med tanken att det skall vara möjligast naturligt och enkelt att gå med.


Ensamhet är vanligare än man tror och de ensamma är flera än tidigare. Var femte finländare upplever ensamhet. Interventionerna mot ensamhet har hittills fokuserat främst på de ensammas egna handlingar, tankar eller känslor. Lähde har som målsättning att också aktivera andra än de ensamma att göra något för att bekämpa problemet.

Gemenskap, autonomi och självförverkligande är mänskliga, basala psykologiska behov, som ensamhet förstör. Men gemenskap, autonomi och självförverkligande är också de verktyg Lähde använder för att motarbeta ensamheten i Finland.

Planerna

Inledningsvis har vi tänkt samla grupper och föra samman aktörer som jobbar för samma målsättning, att motverka ensamhet. På det här sättet åstadkommer vi också en bredare attitydförändring och skingrar stigmat som förknippas med ensamheten.

Vi vill skapa kontinuitet vid sidan om projekt- och kampanjbaserad verksamhet. På grund av detta har vi lanserat den månatligen återkommande Lähde-dagen, som vi planerar etablera starkare månad för månad. Lähde har som målsättning att de olika medverkarna ska hitta varandra och kunna genomföra gemensamma evenemang. Därför kommer vi också snart att samla information på hemsidan om alla som medverkar.

Vi utvecklar Lähde och vår hemsida kontinuerligt, men små steg för också framåt. Allt arbete görs med talkokrafter för tillfället. Välkommen med på gemensamt talko!

Hur kan du medverka?

Lähde bjuder in alla föreningar, förbund, organisationer, företag, institutioner och privatpersoner för att med gemensamma krafter kämpa mot ensamheten.
Var och en kan ordna självständiga aktiviteter, hälsa på en obekant, förändra organisationens tillvägagångssätt, bjuda in andra, ringa en kompis, mor- eller farförälder eller vem som helst. Var och en får vara med på precis det sättet som känns lämpligt.

Högst upp på prioriteringslistan är speciellt idéer kring bemötande eller medverkan som förverkligas under Lähde-dagarna. För att sprida ordet i sociala media, och för att inspirera andra kan man använda hashtaggen #lähdeliike. På det viset kan dagen bli etablerad som en dag när alla får uppleva gemenskap och omtanke istället för ensamhet.

Anslut dig till e-postlistan via länken nedanför så får du information om hur Lähde framskrider och vi får information om hur otroligt många som vill motverka ensamheten.

Fråga mera om vår verksamhet:

info@lahdemukaan.fi